flag_en
Top Logo
Top Photo
Top Separator
Home divider Product divider Demo divider Opties divider Support divider Contact divider Bestellen divider LetWeb Algemene voorwaarden LetWeb Renttool
 1. Letweb biedt haar service te huur aan onder de naam Renttool.
 2. Aan degene die deze service per jaar hebben betaald.
 3. De klant krijgt een factuur op het adres dat in het bestelformulier wordt opgegeven.
 4. De factuur moet binnen een maand na de factuurdatum worden betaald.
 5. Als er geen betaling is gedaan na een maand, wordt de dienst stopgezet.
 6. De dienst wordt automatisch verlengd met een jaar.
 7. Dan geldt ook hier weer: Als er geen betaling is gedaan na een maand, wordt de dienst stopgezet.
 8. Er vindt geen restitutie plaats en eventuele data van de klant wordt vernietigd.
 9. Letweb is niet verantwoordelijk voor enige schade aan computerapparatuur, software en/of administratie van de klant.
 10. Diensten t.b.v. van meerdere huizen kunnen worden verkregen voor 10 euro per extra huis.
 11. Het intellectuele eigendom berust bij Letweb.
 12. De broncode van de Renttool is eigendom Letweb.

Terug